доц. д-р Маруся Станчева-Линкова

доц. д-р Маруся Станчева-Линкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Доцент
Звено Годишник на СА
Длъжност Член на редакционен съвет