доц. д-р Михаил Чиприянов

доц. д-р Михаил Чиприянов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Доцент