ас. д-р Любомира Тодорова

ас. д-р Любомира Тодорова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Асистент