доц. д-р Катя Личева

доц. д-р Катя Личева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Доцент