гл. ас. д-р Красимир Кулчев

гл. ас. д-р Красимир Кулчев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Главен асистент