Публикации на преп. Калин Костов

Тип: Студия (1)
Заглавие на публикацията: Правни аспекти на европейското акционерно дружество
Съавтори: Христина Атанасова, Христо Дочев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.5, с.229-259
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Тип: Учебник (1)
Заглавие на публикацията: Основи на правото
Съавтори: Христина Атанасова, Георги Иванов, Христо Дочев
Издателство: Мартилен, 2007
ISBN: 978-954-598-112-8
Страници: 200

Тип: Учебно помагало (1)
Заглавие на публикацията: Казуси и тестове по гражданско и търговско право
Съавтори: Христина Атанасова, Христо Дочев
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0365-7
Страници: 168