д-р Илияна Кръстева

д-р Илияна Кръстева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност х. преп.