ас. д-р Ивайло Костов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Асистент