доц. д-р Ирена Емилова

доц. д-р Ирена Емилова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Член на редакционен съвет