ас. д-р Иван Ангелов

ас. д-р Иван Ангелов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Асистент