Заемани към момента длъжности:
Звено Център за дистанционно обучение
Длъжност Координатор
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Главен асистент