доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент