доц. д-р Елена Йорданова

доц. д-р Елена Йорданова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Доцент