Елена Трайкова - Лалева

Елена Трайкова - Лалева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Инспектор катедра