Елена Трайкова

Елена Трайкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Инспектор катедра