х. преп. д-р Емилиян Тананеев

х. преп. д-р Емилиян Тананеев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност х. преп.