ас. д-р Евгени Овчинников

ас. д-р Евгени Овчинников

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Асистент