доц. д-р Диана Крумова

доц. д-р Диана Крумова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент