доц. д-р Диана Ималова

доц. д-р Диана Ималова

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за качество на обучението
Длъжност Директор
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент