Заемани към момента длъжности:
Звено Център за дистанционно обучение
Длъжност Директор
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Доцент