Драгомир Илиев

доц. д-р Драгомир Илиев

Заемани към момента длъжности:
Звено ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Длъжност Директор
Звено КАТЕДРА "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Длъжност Доцент