доц. д-р Драгомир Илиев

доц. д-р Драгомир Илиев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Член на редакционен съвет