Даниел Илиев

Даниел Илиев

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Длъжност Отговорник
Звено ФРОНТ ОФИС - "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Длъжност Отговорник