Даниел Илиев

Даниел Илиев

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Длъжност Отговорник
Звено Фронт-офис "Магистърско обучение"
Длъжност Отговорник