Даниела Чочева

Даниела Чочева

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Длъжност Инспектор
Звено Фронт-офис "Магистърско обучение"
Длъжност Инспектор