Даниела Чочева

Даниела Чочева

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ"
Длъжност Инспектор
Звено ФРОНТ ОФИС - "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Длъжност Инспектор