Анелия Радулова

доц. д-р Анелия Радулова

Заемани към момента длъжности:
Звено ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Длъжност Директор
Звено КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"
Длъжност Доцент