Алла Паскалева

Алла Паскалева

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Инфраструктура и домакинство"
Длъжност Хигиенист