Анета Лазарова

Анета Лазарова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Финанси"
Длъжност Инспектор
Звено Фронт-офис "Магистърско обучение"
Длъжност Инспектор