Анета Лазарова

Анета Лазарова

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ"
Длъжност Инспектор
Звено ФРОНТ ОФИС - "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Длъжност Инспектор