доц. д-р Александър Ганчев

доц. д-р Александър Ганчев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Член на редакционен съвет
Звено Кариерен център
Длъжност Директор Кариерен център