Асен Божиков

Асен Божиков

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за качество на обучението
Длъжност Главен координатор / интегрирана система за управление