Анелия Атанасова

Анелия Атанасова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Инспектор катедра