Новини

Катедра „Статистика и приложна математика“ организира публична лекция на тема „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България – организация, проблеми и предизвикателства“ с гост-лектор Цветозария Гатева, началник на отдел "Статистически изследвания - Ловеч", ТСБ - Северозапад