ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!


Уважаеми студенти,
Напомняме ви, че занятията се провеждат дистанционно в електронна среда, в дните и часовете, съгласно седмичната програма от летния семестър! 
Инструкциите за достъп до Системата за дистанционно обучение ( https://dl.uni-svishtov.bg ) се намират ТУК!
Моля, изпълнявайте указанията на Вашите преподаватели! Извънредното положение не отменя учебния процес и задълженията Ви по текущия контрол, в изучаваните от Вас дисциплини!