ВАЖНО! Указания за студенти

 

Уважаеми колеги,
Стопанска академия "Д. А. Ценов" осигурява на своите студенти следните информационни услуги:

  • Електронна поща на адрес https://mail.uni-svishtov.bg
  • Безжичен интернет, когато сте в аудиториите или около корпусите на академията.
  • Office 365 на адрес https://portal.office.com

Платформа за дистанционно обучение на адрес https://dl.uni-svishtov.bg (до 15 март 2020 г. тя беше достъпна само за студенти в дистанционна форма, а от 16 март 2020 г. е достъпна и за студенти в редовна форма).
Входът до тези услуги изисква потребителско име и парола, които можете да получите като попълните форма за регистрация. Тя е на адрес https://www.uni-svishtov.bg/bg/student-resources/e-services/registration (в сайта на СА, раздел Студентски ресурси/Електронни услуги/Регистрация).
На всички студенти, в редовна форма на обучение, е осигурен достъп до дисциплините от текущия летен семестър по учебен план на тяхната специалност.

Важно: студенти с неуреден статус за летен семестър на учебната 2019/2020 учебна година не получават достъп до дисциплините!

Уважаеми студенти, съгласно предприетите карантинни мерки, моля да се съобразите със следното:
1. Всички преподаватели работят от домовете си. За да се свържете с тях за предпочитане е да използвате електронната поща.
2. Всички обособени и обслужващи звена на Академията (фронт офис, секретари на факултети и др.) работят с редуциран състав и част от колегите изпълняват задълженията си от домовете си. За да се свържете с тях за предпочитане е да използвате електронната поща. Имейл адресът на Фронт офис "Обслужване на студенти" е frontoffice@uni-svishtov.bg

3. Моля, използвайте служебните си имейли! Вашите имейл адреси са от типа: ХХХХХХ@uni-svishtov.bg където ХХХХХХ е вашият факултетен номер. На този адрес ще получавате информация, относно промените в учебен график, изпити и други, наложени от извънредното положение.