Важно съобщение за студентите от І, ІІ, ІІІ и ІV курс ОКС „бакалавър“, които не са заплатили семестриалните си такси за летен семестър на учебната 2019/2020 г.


Уважаеми студенти,
Напомняме на онези от Вас, които към настоящия момент все още не са заплатили семестриалните си такси за обучение за летен семестър на учебната 2019/2020 година, че имат възможност да сторят това, както следва:

  • Задочно обучение до 17.02.2020 г.
  • Редовно обучение – до 06.03.2020 г.

Студент без заплатена семестриална такса, не може да се запише в съответния семестър и не се допуска до явяване на изпит!

Съгласно чл. 26 (4) от Правилника за организацията на учебния процес в СА „Д. А. Ценов“, за таксите заплатени след указания срок ще се дължи законна лихва за забава на плащането!

Важно!!!
За максимално удобство на всички студенти в Стопанска академия, семестриалните такси за летен семестър на учебната 2019/2020 година могат да бъдат заплатени и през персоналното Студентско досие, в раздел Студентски такси/Дължими такси/Плати ONLINE.

*Снимката е илюстративна!


Отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“