Студенти от Стопанска академия се конкурираха с проекти за личен успех


Конкурс за студентско есе на тема „Моят личен проект: Какво да направя, за да успея?”, проведе катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Свои разработки представиха 45 студенти от всички специалности и курсове на обучение в свищовското висше училище.


Студентските есета и тяхното презентиране оценяваше жури с председател доц. д-р Михаил Чиприянов и членове гл. ас. д-р Надежда Веселинова и гл. ас. д-р Юлиян Господинов – преподаватели в катедрата-организатор. Сред критериите за оценка бяха иновативност на идеите, наличие на интересни авторови тези, изводи и презентационни умения на участниците.
На първо място журито класира второкурсничката от специалност „Финанси”, Петя Маркова с есе на тема „Лидерският дух – трамплин за успешна кариера“. Според нея, ако човек не вярва в собствените си способности, то шансът за успех значително намалява. „Провалът не е фатален, успехът не е завинаги. Всеки ден е нова възможност да развиваме себе си и да се доказваме. Бъдейки изграден лидер, човек не познава граници за осъществяване на мечтите си“, твърди в своето есе победителката в конкурса.Втора награда журито присъди на Александър Борисов в 4 курс, специалност „Публична администрация” с есе на тема „Мисълта – висшият инструмент към успеха“. На трето място се класира Ванина Копчева – първокурсничка в спец. „Финанси”, която представи разработката си, озаглавена „Успехът в моя живот – как да го постигна?“.Със специални награди бяха отличени други петтима участници в конкурса на катедра „Стратегическо планиране“: Анелия Асенова – 4 курс, спец. „Международни икономически отношения“; Иван Иванов – 4 курс, спец. „Стопанско управление“; Грета Филипова – 2 курс, спец. „Счетоводство и контрол“; Нина Вергилова – 4 курс, спец. „Маркетинг“; Галя Параделова – МП „Бизнес планиране“.
Наградите на отличените студенти връчиха членовете на журито, като обобщиха, че успехът има различни измерения за всеки човек и изразиха задоволство, че този конкурс е провокирал младите хора да открият какво за самите тях означава да бъдат успешни.