Срокове за заплащане на таксите за обучение за зимен семестър на уч. 2023/2024 г.

Уважаеми студенти,
Таксите за обучение за зимен семестър на уч. 2023/2024 г. следва да бъдат заплатени в следните срокове:

  • Редовна форма на обучение (ОКС „бакалавър и ОКС „магистър“) до 02.10.2023 г.;
  • Задочна форма на обучение (ОКС „бакалавър“) до 26.09.2023 г.;
  • Дистанционна форма на обучение (ОКС „бакалавър и ОКС „магистър“) до 13.10.2023 г.

Таксите за обучение могат да бъдат заплатени по един от изброените начини:

  • Онлайн заплащане с банкова карта през студентското досие;
  • С банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“;
  • С банков превод по сметката на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

При незаплащане на таксите за обучение в посочените срокове, студентите прекъсват обучението си за срок от една учебна година.