Съобщение по проект 16.4.2.087 “Шанс за развитие”, e-MS код: ROBG-176

В периода 27-29 ноември 2017 г. членове на целевата група по проект „Шанс за развитие“, съвместно с представители на проектния екип, осъществиха учебна визита в град Крайова, Румъния като част от дейностите, предвидени по двугодишния проект.
На 27.11.2017 г. групата посети предприятието Elpreco. To е най-големият производител на сглобяеми бетонни елементи в района на Олтения. Представители на компанията посрещнаха групата и с кратка презентация запознаха участниците с историята на нейното създаване и развитието й през годините. Представена бе организационната структура и гамата от произвеждани продукти. След обстоен инструктаж по безопасност и осигуряването на предпазни средства, целевата група и членове на проектния екип от българска и румънска страна посетиха три производствени цеха. Това даде възможност на участниците да се запознаят със средствата, машините и технологията на производство на различни продукти, предлагани от фирмата на пазара. Във всеки от посетените цехове представител на фирмата разказа за спецификата на работа и производство.



На 28 ноември 2017 г. от 10 ч. в зала 228 групата участва в конференция на тема: "География, икономика и туризъм в трансграничния регион“, организирана от Университета в Крайова, в рамките на проекта „Шанс за развитие“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Работната програма на конференцията включваше представяне на научни разработки по теми, насочени към устойчивото развитие и повишаване степента на ангажираност в трансграничната зона Румъния-България. Осъществи се дискусия посветена на възможностите за развитие на икономиката в региона, националните и европейските програми за финансиране, географския потенциал и климатичните условия като фактори, влияещи върху сезонността в туризма. На конференцията членовете на проектния екип от СА „Д. А. Ценов“ доц. д-р Галина Захариева и изследовател, д-р Александрина Александрова представиха свои научноизследователски разработки по посочената проблематика.



През същия ден се осъществи и планираната визита в завода на компанията – производител на автомобили Ford в Крайова. По време на учебната визита целевата група се запозна с организацията на производство и работа, настоящия обем на производство, произвежданите модели коли, производствената база и технология. По време на визитата членовете на целевата група получиха информация относно плановете на компанията, свързани с предстоящи инвестиции в производствени линии, разширяване на гамата на произвежданите автомобили и увеличаване обема на производство, респективно броя на заетите в компанията лица.