Провеждане на кандидатстудентски изпити в мартенска изпитна сесия

Уважаеми кандидат-студенти,

Уведомяваме ви, че кандидатстудентските изпити за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец март, ще се проведат присъствено и дистанционно (по избор на кандидат-студента) на 30 март 2024 г. /събота/, както следва:

    1. За заявилите желание да се явят присъствено:
  • „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици - от 13:00 ч. в 43 аудитория (изпитен център, зала № 2), намираща се във Факултетски корпус – южен вход.

!!! Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред съответната аудитория.

Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта (за удостоверяване на самоличността), а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.

    2. За заявилите желание да се явят дистанционно:
  • „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици - от 13:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес https://dl.uni-svishtov.bg

Всички кандидат-студенти, които ще се явят на дистанционен изпит ще получат подробна информация на персоналните си имейли в деня преди изпита.

Указания за провеждане на дистанционен кандидатстудентски изпит в СА „Д. А. Ценов“ 

Документи за явяване на кандидатстудентски изпити на 30 март 2024 г. може да подадете, както следва:

  • За дистанционно явяване – до 28 март 2024 г.
  • За присъствено явяване – до 29 март 2024 г.

Документи се подават в отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов (намира се в административната сграда вдясно от Ректората) или online на адрес:

https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/login
Телефони за контакт:
0631/66 225, 0885 090009 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“
Е-mail: ksk@uni-svishtov.bg