Провеждане на кандидатстудентски изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици в дистанционен формат

Уважаеми кандидат-студенти,
Уведомяваме ви, че кандидатстудентските изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици, за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец февруари, ще се проведат в дистанционен формат на 24 февруари 2024 г. /събота/ от 13:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес: https://dl.uni-svishtov.bg

Всички кандидат-студенти ще получат подробна информация на персоналните си имейли в деня преди изпита.

Указания за провеждане на дистанционен кандидатстудентски изпит в СА „Д. А. Ценов“ 

Документи за явяване на кандидатстудентски изпити на 24 февруари 2024 г. може да подадете до 22 февруари 2024 г.

Документи се подават в отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов (намира се в административната сграда вдясно от Ректората) или online на адрес:
https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/login

Телефони за контакт:
0631/66 225, 0885 090009 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“

Е-mail: ksk@uni-svishtov.bg