Покана за кандидатстване по програма Еразъм+ за неусвоени бройки


Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение между програмни държави (КА103) през летен семестър на академичната 2018/2019 за неусвоени бройки.

Висшите училища, в които може да се реализира мобилност по КД103, са всички партньори на Стопанска академия от програмни страни, списък на които може да разгледате ТУК.

Информираме, че е въведен нов хоризонтален принцип на програмата по отношение на мобилностите с цел обучение, като през академичната 2018/2019 ще се насърчават обмени, които водят до повишаване на педагогическите умения и създаването/актуализирането на учебни планове и програми.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • заявление (по образец);
  • автобиография (по образец на Европас);
  • езиков паспорт (по образец на Европас);
  • докладна записка на пряк ръководител с входящ номер от Деловодството;
  • декларация по ЗЗЛД;
  • споразумение за мобилност.

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи: 31 октомври 2018 г. (сряда), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.
Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.