Покана към студентите за участие в проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2"

 

Уважаеми студенти,
Информираме Ви, че продължава приемът на договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“. В него могат да вземат участие студенти от всички форми и курсове (с право на 1 практическо обучение за ОКС „бакалавър“ и 1 практическо обучение за ОКС „магистър“).
В тази връзка, на сайта на Стопанска академия са актуализирани:

  1. ГРАФИК за прием на договори на студенти (секция Изисквания – Информация за студенти);
  2. Списък с АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ;
  3. Списък с ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ и МЕНТОРИ.

Тази информация, заедно с пълната процедура за начина на кандидатстване по проекта е, публикувана на сайта на Академията в раздел „Студентски практики-фаза 2“ на следния ЛИНК.

ОЧАКВАМЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОЕКТА!