Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“ проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в гр. Разград на 25.11.2019 г.

 

Седмо поред Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол” бе проведено на 25 ноември 2019 г. в гр. Разград, с домакин Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“ в града. Организатор на мероприятието бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, подкрепена от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. В надпреварата се включиха 40 ученици от училището домакин и от Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“.

При откриването на състезанието приветствие към участниците отправи доц. д-р Момчил Антов, представител на катедрата – организатор. Той апелира към средношколците да покажат придобитите от тях знания и да демонстрират такива умения и креативност при решаване на състезателния казус, с които максимално да затруднят журито при определяне на най-добрите. Доц. д-р Антов благодари и на домакините за създадената организация и осигурени условия за провеждане на националното състезание.
 

Участващите в ученическата надпревара средношколци бяха  разпределени в 10 отбора, сформирани на случаен принцип, като във всеки отбор имаше представители и от двете участващи училища. Регламентът и подготвеният за състезанието казус бе разяснен от доц. д-р Момчил Антов. В качеството на ментори на всички екипи бяха три студента от 3-ти курс на специалност „Стопански и финансов контрол” в свищовската академия – Нелислава Паньовска, Кристин Кирилова и Антонина Николова.Учениците бяха поставени в работна среда, максимално близка до реалната и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В предоставеното им задание те трябваше да извършат проверка на извършените външнотърговски сделки от страна на конкретна българска фирма. Въз основа на предприетите от тях контролни действия, екипите установиха редица несъответствия в оформените документи, като част от тях класифицираха като технически грешки, а останалите като нарушения на митническото или данъчното законодателство, за които определиха вида и размерите на наложените административни санкции на проверяваната фирма.Състезателните задания бяха проверени от академичните преподаватели доц. д-р Момчил Антов и гл. ас. д-р Жельо Желев. Най-добре представилите се три отбора бяха наградени, както следва:

 

Специална награда на Ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Симона Ненова, ПГИ – Разград

Стефани Николова, ПГИ – Разград

Мелис Ремзи, ПГИ – Разград

Силвия Ангелова, ВТГ – Варна

 

Специална награда на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Преслава Стефкова, ПГИ – Разград

Деним Вели, ПГИ – Разград

Пламена Борисова, ВТГ – Варна

Любослав Василев, ВТГ – Варна

 

Специална награда на Националната организация на митническите агенти (НОМА)

Кристин Георгиева, ПГИ – Разград

Петър Йорданов, ПГИ – Разград

Савина Енчева, ВТГ – Варна

Александър Димитров, ВТГ – Варна

 

Общото впечатление, което сподели журито бе, че обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им добро професионално развитие в областта на финансовия контрол.

След награждаването на победителите доц. д-р Момчил Антов представи пред всички участници образователното портфолио на Стопанска академия. Говорейки за начините и сроковете за кандидатстване в свищовското висше училище, тя подчерта, че с получения от състезанието сертификат всеки ученик от 12-ти и 11-ти клас може да бъде приет за студент по първа желана специалност в редовна форма на обучение.

В рамките на състезанието се проведе и работна среща между учителите от двете средни училища, преподаващи митнически и данъчен контрол, и присъстващите преподаватели от Стопанска академия. На нея бяха обсъдени конкретни въпроси относно учебните програми и планове на преподаваните в профилираните гимназии дисциплини от това направление, както и бъдещи възможности за сътрудничество.