Начало на приема за учебната 2024/2025 година

Уважаеми кандидат-студенти,
информираме Ви, че СА „Д. А. Ценов“ – Свищов стартира приема на документи за кандидатстване в:

  • ОКС „бакалавър“ (прием за учебната 2024/2025 година в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение), както следва:
    - онлайн кандидатстване – от 18.12.2023 г.
    - кандидатстване на място в Стопанска академия – от 08.01.2024 г.
  • ОКС „магистър“ (прием Март 2024 г. за учебната 2023/2024 година в дистанционна форма на обучение за студенти, притежаващи ОКС „бакалавър“/“магистър“ по професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм):
    - онлайн кандидатстване и кандидатстване на място в Стопанска академия – от 08.01.2024 г.

За повече информация:
Oтдел „Бакалавърско и магистърско обучение“
тел. 0885 090009
0631/ 66 225
е-mail: ksk@uni-svishtov.bg

Център за дистанционно обучение 
тел. 0882 637403
0631/66 403
е-mail: dl@uni-svishtov.bg