Международна научно-практическа студентска конференция „Modern Management: Models, Strategies, Technologies“


Уважаеми студенти и докторанти,
Одеският регионален институт по публична администрация към Националната академия по публична администрация под егидата на президента на Украйна организира международна научно-практическа студентска конференция на тема „Modern Management: Models, Strategies, Technologies“. 
Събитието ще се проведе на 23 април 2020 г. в регионалния институт по публична администрация – гр. Одеса, Украйна. 
Срок за подаване на заявления за участие и резюме на разработките – 31 март 2020 г. 
Работни езици на конференцията: украински и английски
По-подробна информация можете да получите тук.