Междинно класиране за попълване на незаети места само в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна) на 04.10.2021 г.

 

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране
 за попълване на незаети места само в платена форма на обучение
(редовна, задочна и дистанционна)
на 04.10.2021 г.

  • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит:
  • до 29.09.2021 г. (за дистанционен изпит);
  • до 01.10.2021 г. (за присъствен изпит).
  • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
  • до 02.10.2021 г.
  • Провеждане на кандидатстудентски изпити в СА „Д. А. Ценов“:

02.10.2021 г.

  • Обявяване на резултатите от класирането:

04.10.2021 г.

  • Записване на класираните студенти:

04.10. – 09.10.2021 г.

 

Документи се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ Свищов или online на адрес:

https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/login

 

Работно време на Кандидатстудентския център:

Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Събота                                от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

Телефони за контакт:

0631/66 225, 0885 090009 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“

Е-mail: ksk@uni-svishtov.bg