Лятно бизнес училище в „Newton college” в гр. Прага, Чехия


Уважаеми студенти и докторанти,
Университетът за приложни науки „Newton college” в гр. Прага, Чехия организира лятно бизнес училище за студенти и докторанти. 
Лятното училище стартира на 20 юли 2020 година и е с продължителност две седмици. Учебните курсове, включени в работната програма на училището, са в следните области:
  • Маркетинг
  • Стратегически мениджмънт
  • Бизнес психология
  • Иновативен мениджмънт
  • Презентационни и комуникативни умения
Срокът за подаване на заявление за участие: 31 март 2020 г.
Работен език: английски (ниво В2 по ОЕЕР)
За по-детайлна информация: ПОКАНА