Семинар "Методика на научните изследвания" - I модул

Уведомяваме всички докторанти, които имат заложен Семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2014/2015 г., че същият ще започне на 14 март 2015 г. от 9.00 ч. в База за обучение на докторанти (блок 2), зала 8.