Докторантска научна сесия 2016 година

Редакционният съвет на Годишен алманах научни изследвания на докторанти кани всички докторанти за участие в поредната докторантска научна сесия, която ще се проведе в началото на м. декември 2016.

Срокът за подаване на статии и студии (със съпътстващите материали) е 15 ноември 2016 г.

Изискванията за публикуване в изданието са оповестени на сайта на Стопанска Академия в рубриката „Издания на СА”.

http://www.uni-svishtov.bg/?page=almanah-d