Академични преподаватели участваха в Третата международна среща на партньорите по проект № 2018-1-BG01-KA202-047867


Преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участваха Третата международна среща на партньорите по проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 „ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting”. В работната среща, която се проведе в Анкара, Турция. Академията представиха доц. д-р Христо Сирашки – ръководител проект и ст. преп. д-р Петър Тодоров – експерт международни партньори. На срещата бе направен преглед на плана за действие, представени бяха проведените срещи с националните консултативни съвети във всяка страна, както и реализираните дейности по разпространение. 


 

С особено внимание бяха обсъдени учебните модули, тяхната структура и съдържание, както и мобилното приложение за обучение с модулен подход. По време на срещата професор Seyhan Firat, от екипа на партньорите от Университета Гази, направи представяне на проекта по една от държавните радиостанции на Турция – TRT 1. Радиостанцията се слуша на територията на цяла Турция и турската диаспора в различни държави, и информация за проекта достигна до многомилионна аудитория. Срещата приключи с дискусия относно предстоящото междинно отчитане и следващите партньорски срещи в съответствие с плана за действие. На финала, всички участници получиха сертификати за участие.