Заседание на Факултетния съвет на факултет "Мениджмънт и маркетинг"