Заседание на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

На 12 декември 2018 г. (сряда), от 10:30 ч., в Заседателна зала – Ректорат ще се проведе заседание на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.