„Възможности за работа във Великобритания – 2019“ от BULMIT GLOBAL“

АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНКУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
&
BULMIT GLOBAL
Ви канят на презентация с
участието на „HOPS“ и представители на „E C DRUMMOND LTD” (UK)
за работа във Великобритания (без такси и комисионни)!


• Формат на срещата: публичен
• Достъп: свободен
• Място на презентацията: заседателна зала „Ректорат“
• Начало: 10:00 часа
• Дата: 23 март 2019 година (събота)

Заповядайте! Очакваме Ви!