Тържествено честване по повод 50-годишнината от създаването на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“

По повод 50-годишнината от създаването на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, на 03.10.2023 г. от 10:30 ч. в аудитория 10, ще се проведе тържествено честване.
В периода 04.10 – 06.10.2023 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ ще се проведе 100th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Entrepreneurship and Innovations", посветена на юбилея на катедрата.

За повече информация: https://www.esd-conference.com/conference/103